Om oss

Vi ger stöd genom aktiva möten – Aktivt Stöd.

Aktivt Stöd bedriver hemtjänst i Östhammars kommun och har dessutom en garnbutik. Vi är – och vill förbli – ett lokalt företag som vill vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen – ett komplement såväl som ett alternativ.

Vår personal har en lång samlad erfarenhet av arbete inom vård, omsorg och socialtjänst. Vi har verkat i kommunen sedan 2015 och består idag av en verksamhetschef, Sten Hallberg, en controller och butiksföreståndare, Gisela Hallberg, en samordnare för hemtjänsten, Ida Karlsson, och runt 25 medarbetare i hemtjänsten. Hemtjänsten finns på tre tätorter i kommunen: Alunda, Gimo och Östhammar. Garnbutiken ligger i Gimo.

Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia (f.d. KFO/Idea).

Ett ansvarsfullt företag med hög kvalitet och service

Aktivt Stöds bärande idé är att vi vill vara en del av lokalsamhället; ett lokalsamhälle som byggs underifrån och utgår ifrån individernas behov. Våra insatser utformas i nära samarbete med den enskilde. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Vi har en tydlig värdegrund – trygghet, meningsfullhet, värdighet. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer brukarna till godo.

Vi har en tydlig värdegrund – trygghet, meningsfullhet, värdighet.

Historik

Aktivt Stöd grundades år 2013 av Sten Hallberg och Jimmy Eriksson. Tanken med företaget var inspirerad av den kooperativa rörelsens idéer: ”Kooperativ verksamhet ska ta hänsyn till det omgivande samhället genom att arbeta för en hållbar utveckling.” Det synsättet ville Sten och Jimmy ta med sig i sitt företag. De ville omsätta sina idéer om socialt arbete till handling och bottna i lokalsamhället. Idag drivs Aktivt Stöd av Sten och Gisela Hallberg.

Aktivt Stöd startade i Gimo. Där hyrde företaget in sig på Köpmangatan, i samma byggnad som gallerian. I dessa lokaler bedrev vi tidigare Daglig verksamhet, och hade även en loppis och garnbutik till förmån för deltagarna i Daglig verksamhet. I slutet av 2023 lades Aktivt Stöds Daglig verksamhet ned, och garnbutiken knoppades av och blev till Garnstugan. Hemtjänsten finns fortfarande kvar i Gimo, och allteftersom den verksamheten har utvidgats har företaget också fått lokaler i två av kommunens övriga tätorter: Alunda och Östhammar.

Där valde vi att stanna upp. Vi har fått förfrågan om att driva verksamhet även på övriga orter, men känner i nuläget att vi vill bli kvar i vår nuvarande storlek. Vi vill inte växa oss större än att vi kan ha fortsatt fokus på vår grundläggande idé: 

Att ge stöd genom aktiva möten.

Vill du veta mer om Aktivt Stöd?