Aktivt Stöds
Hemtjänst

I Östhammar, Gimo och Alunda.

Hemtjänst för dina behov

En grundläggande idé hos oss på Aktivt Stöd är att hemtjänsten ska bedrivas i nära samarbete med dig som nyttjar den. Vi vill vara anpassningsbara och planera dina insatser utifrån dina individuella önskemål. Du tilldelas en fast omsorgskontakt, och tillsammans lägger ni upp dina insatser så de passar just dig.

Hos oss möter du löpande ungefär fyra till fem av våra medarbetare, vilket gör att du hinner lära känna dem – och de lär känna dig, dina vanor och dina rutiner. Ofta kan det handla om små saker, som hur man vill ha sin säng bäddad eller tvätten hängd, som är viktiga för att vardagen ska kännas trygg. Detaljer som dessa är vi lyhörda för.

Ett lokalt företag med stora ambitioner

Aktivt Stöd är och vill förbli ett lokalt, nära företag. Vi bor och verkar enbart i Östhammars kommun – vårt mål är att bidra till att äldrevården i vårt lokalsamhälle håller en god kvalitet. Tanken bakom att hålla en relativt begränsad storlek på vår verksamhet är just att komma närmare dig som nyttjar våra tjänster, vilket gör det lättare för oss att anpassa vården efter dina behov. Kort och gott vill vi kunna erbjuda en aktiv hemtjänst.

Vi finns här för dig

Tillgänglighet är viktigt för oss – att vi är ett nära företag gör också att vi är lätta att nå. Hos oss är det lätt att få kontakt med verksamhetschefen, samordnaren eller din omsorgskontakt. Du är alltid välkommen att höra av dig vid minsta fundering.

Vill du välja Aktivt Stöd som utförare av din hemtjänst, eller har du några andra frågor?