AKTIVT STÖD
START DAGLIG VERKSAMHET HEMTJÄNST GARN & LOPPIS KONTAKT
START DAGLIG VERKSAMHET HEMTJÄNST GARN & LOPPIS KONTAKT

AKTUELLT

OM OSS

Aktivt stöd bedriver daglig verksamhet och hemtjänst i Östhammars kommun.

Vi är ett privat aktiebolag som vill vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen - ett komplement såväl som ett alternativ.

Vår personal har en lång samlad erfarenhet av arbete inom vård, omsorg och socialtjänst. Vi har verkat i kommunen sedan 2015 och sysselsätter idag ca 15 medarbetare.

Ett ansvarsfullt företag med hög kvalitet och service.

Aktivt stöds bärande idé är att vi vill vara en del av lokalsamhället; ett lokalsamhälle som byggs underifrån och utgår ifrån individernas behov. Våra insatser utformas i nära samarbete med den enskilde. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Vi har en tydlig värdegrund. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer brukarna till godo.

Vi är anslutna till arbetsgivareföreningen KFO.